Buuttetreffen 2017 UITVERKOCHT!

Op zaterdag 4 november 2017 organiseren wij weer het buuttetreffen in het Party & Bowling Centrum Schin op Geul.

Wederom is deze editie uitverkocht!

Informatie Buuttetreffen 2017

Op zaterdag 4 november 2017 organiseren wij weer het buuttetreffen in het Party & Bowling Centrum Schin op Geul. De vaste bezoekers van dit evenement zijn opgenomen in een verzendlijst en ontvangen reeds in een vroeg stadium informatie ten aanzien van de kaartverkoop. Voor mensen van Schin op Geul en Oud-Valkenburg die niet tot de vaste bezoekers behoren is er gelegenheid om kaarten te bestellen. Heeft u interesse? Neem dan voor 15 juni as contact op met Piet Bisschops (via email piet.bisschops@hetnet.nl). U ontvangt vervolgens medio juni een schrijven, waarin nadere informatie verstrekt wordt ten aanzien van het bestellen van entreekaarten.

De litste daag veur de carnaval

Noa drie daag ziekenbezeuke, ein bezeuk aan de prinses van de Oosterbeemd, inge sjpringmiddig van de basissjwoal, in tot in de puntjes verzurg bezeuk aan de Blauw Sjuut bie de Brand brouwerie en ’t Auw Wieverbal in Vallekeberg mooste veer vriedigs alweer vreug op. Veer ginge namelijk ontbijte oo t gemeintehoes, en ich dach dat zal waal in gans formeel gebeure weare. Mer nee. Ut woar hjiel gezellig zelfs, de Blauw Sjuut woar aanwezig en het is gebruikelijk dat de burgemeester en de moelemeaker van de sjuut get doan vertille, en doamit make ze grapjes over en weer. Eigenlijk in soort buutetreffe. Noa t oetzweije van de sjuut zint veer noa de peurerspeelzaal gewea, woa veer mit grote ouge werde aangekeke. Dat is natuurlijk gans get es de jeugprins, jeugprinses en de grote prins en prinses oppins veur dich stoan. Diese missjien ellein mer kins van dea poster wat aan de roet hink. Mer noa get chips van raiko en skye en ein paar keer zjweie begoste ze los te komme. Ut is natuurlijk wel de toekomst van sjin wat zich doa ekere daag t amusere is. Ut sjmiddigs zint ver nog langs ein paar “zieken” gewea en ut soaves woar t groat prinsetreffe van Vallekeberg, in Houthem. Dit weurd eker joar door ein ander durp georganiseerd, wat ein leuk concept is want zo heat eker joar in ander durp alle prinse em hun vereniging op bezeuk. Op dr zoaterdig sjtonge de wagenbezeuke op het programma, dan geise es prinsepaar op bezeuk bie de wagens wat mit deilnumme aan de optoch van sjin, ver, in dit joar zelf mit gewea het geluid teste van de sjin romanos, dat ging hendig hell. Het leuke hieaan is dat de groepe dich in alle rust hun thema kinne oetligke want esse op de wage sjteis kriese dat allemoal neet gans mit. T soaves woar t ophoale van de optoch nummers bie A ge Pannes, hienoa hubbe veer hie nog eve gefees. Dat woar t weer veur deze blog, lekker sloape want murrege is t dan zo wiet de optoch van Sjin!

Alaaf!

’t Maske en de ziekebezoeken

Zoa wie ich ‘t vurrig berich geëindigd bin zoa begin ich noe.
‘t Oetreike van ‘t Maske in Vallekeberg.
Eine gezellige aovend mit de vereiniginge van Groat Vallekeberg. Leuk um alle sjtöksjkes euver de prinsepare te laeze, hièl leuk ineingezat. ‘t Dinsdigs waore veer te gat bie de bejaardensoos in ‘t Geboew in Sjin, hie woord ôs durch d’r Piet Bisschops sjoan oetgelag wo t eigelik vandan kump dat es de Raod van 11 noa de soos geit veur de carnaval zíe altied vla mitnumme. Dit kump namelijk dat de soos ins de sjtoffe rat van de cv geklauwd hauw en ze truugk gegaeve haet mit de afsjpraak dat de cv jeker jaor rônd carnaval e bezeuk brink aan de soos en da vla mit brink. Dus noe (volgens mich 36 jaor later) waor dat weer ‘t geval. Nao get polonaises (want dat kinne ze nog waal bie de soos) en get koffie en vla ginge veer nao heim um ôs gereid te make veur de ziekebezeuke die geplend sjtinge veur d’r daag dernoa.
Die ziekebezeuke dat is gans get aparts, vanoet e fièsweekend geiste dan langs bie kranke luuj of luuj die sjlech ter bein zint, zoewaal in Sjin es alle plaatsje wo luuj oet Sjin zint neergestjreke. Zoa zint veer in Sjin, Haelder, Mergraote, Gullepe en Vallekeberg gewaes. Dat haat waal eine impekt op dich. Die reaksies dieste van die luuj truugk kries is geweldig. Dit is weer zoaget wat de cv good geregeld haet, want het is veur ôs in weze mer ein klein mujte meh veur de luuj wooste op bezeuk geis is het get um noats miè te vergaete, Neet dat véér ‘t oait zulle vergaete natuurlik..

Hiemit zou ich auch gaer wille aafsjlete, alaaf

Ein Sjins weekend mit allein meh hoogtepunten!

Noa twiè daag rös woar t woonsdig d’r 15de tied veur de ledevergadering van de CV. Hie waere gèt dinkskes besproake mér auch ’t programma van de komende daag doorgenómme. Esse doa zits en huèrs wat dich nog te wachte steit krieste steeds miè begrip en respek veur de luuj die eker joar kloar stoan veur ’t Prinsepaar. Sjapo. Hienoa woar ’t euveriges erg gezellig en zint veer redelijk laat pas noa heim gegange. D’r donderdig houwe veer ’t soaves énne verjöördaag en ’t is dan waal erg leuk datse al zovööl verhoale kins vertélle euver watse allemoal al höbs métgemaak. ’t Vriedigs woar ’t dan eindelik weekend en woar ’t tied um noa ’t aw wieverbal in d’r proemehook te goan. Zo wie geer ondertósje op vastelaavendinvalkeberg.nl kint zeen woar ’t erg drôk. Zeker esse dich dan bedinks datse van al die aw wievver en verkleide 3 winnaars mós oetkeze. Gelökkig houw ich dan auch hulp van jeugprins Raiko en jeugprinses Skye. En ’t Anne natuurlik. Wat veur ós ein verassing woar, dat zelfs gét kuutebieters oet ulestroate ónder get maskers vandaan koame, want miene naef, nicht en tante houwe zich namelijk auch good versjoale ónder de grote groep aw wiever. Zoaterdigs noadat veer gét bekómme woare van d’r duchtige aovend zint veer noa d’r sjpaarclub aovend gegange bie d’r Henk en ’t Roos in A ge Pannes. Mooi um te zeen wievööl jeug hie aanwezig woar, want dat beteikent dat ’t waal nog ech leef onder de jeug in Sjin. Wat ich ech sjiek vóng woar dat sjpaarclub prins Erwin en ziene minister Thygo waal van ’n partie hakkuh heelte en dit höbbe veer dan auch aeve moage demonstrere op de buun. Auch ich mós d’r aan geluive mér oppins koam d’r man mét d’r hamer en woar ’t veur mich tied um mich de auge toe te doan. ’t Zondigs woar ich auch blie dat ich nog get gesloape höb went um 11 oer sjtinge de manne mét de bordeaux roaje patsje alweer op d’r stoep um noa ’t Mennekestreffe te goan. Noadat ’t Graefke alweer vol geloupe woar starte ’t programma mit oa. ’t vingerke, eine oet Duutsjsland euver gevloage Heino en nog vööl mjiè. ’t Woar weer ein mennekestreffe wie t zich huert, mét vööl sjpas, polonaises, beer, gezelligheid en mansluuj ongerein. Hie mét wil ich dan auch aafsjlete went mörrege (moandig 20 februari) goan veer ’t soaves noa ’t oetreike van ’t Maske in Vallekeberg.

Alaaf

Facebook

Kalender